کد مطلب : 23837 تاریخ مطلب : 1396/08/23

شکري خبر داد: لايحه صندوق مکانيزه فروش در راه صحن علني مجلس/ بررسي لايحه پيش از بررسي بودجه

محمود شکري در گفت وگو با خبرگزاري خانه ملت، در خصوص عمکلرد کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به ارائه لايحه نحوه استفاده، نگهداري و نظارت بر پايانه فروشگاهي (صندوق مکانيزه فروش) از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي، لايحه مذکور در دستور کارکميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفت. در سال گذشته کليات اين لايحه در کميسيون اقتصادي مصوب شده بود.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، افزود:با توجه به اهميت لايحه صندوق مکانيزه فروش و جايگاه آن در ارتباط با قانون نظام جامع مالياتي و نيز اجراي صحيح قانون ماليات بر ارزش افزوده،بررسي اين لايحه به عنوان يکي از اولويتهاي کميسيون اقتصادي از ابتداي سال جاري در دستور کار قرار گرفت.
نماينده مردم تالش، ماسال و رضوان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: بعد از برگزاري جلسات مستمر کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس با حضور نمايندگان ذيربط، جمعبنديهاي نهايي در خصوص لايحه صندوق هاي مکانيزه فروش انجام و در صحن کميسيون اقتصادي جزئيات لايحه مذکور بعد از بررسيهاي کارشناسي مصوب شد.
شکري تصريح کرد: لايحه صندوقهاي مکانيزه فروش به زودي به صحن علني مجلس ارجاع ميشود و اميدواريم قبل از بررسي لايحه بودجه سال 97 اين لايحه در صحن مجلس به سرانجام برسد.
رئيس کميته مالياتي کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد:تصويب لايحه صندوقهاي مکانيزه فروش به رصد گردش وجوه ناشي از فروش کالا و خدمات کمک مي کند./
نیمتا روزنامه های صبح کشور